top of page

Veekogude hapestumine

Veekogude hapestumise peatükis käsitletakse mõistet hape, pH, atsidofiilsed organismide jne. Ettekanne sisaldab ka süsinikuringe kirjeldust ning inimese mõju selle muutumisel.

Lisamaterjal õpetajale esitluse läbiviimiseks:

Tööleht: Igapäevaselt kasutatavate ainete happelisuse määramine

Töölehel saab katsetada erinevate igapäevaselt kasutatavate ainete happelisust, aluselist või neutraalsuse.

Katsevahendid:

 • punane kapsas

 • pliit

 • kastrul

 • vesi

 • sõel

 • läbipaistvad topsikud

 • hambapasta

 • Coca-Cola

 • duššigeel

 • õunamahl

 • kätekreem

 • nõudepesuvahend

 • WC puhastusvahend

 • söögisooda

 • äädikas

 • pesupulber

 • lusikas

 • marker

 • värvipliiatsid (roheline, kollane, lilla ja punane)

Lisamaterjal õpetajale katse läbiviimiseks:

Eelpool mainitud töölehti saab täita ka ilma reaalse katse tegemista ning kasutada erinevaid simulatsioone. Simulatsioonide kasutamisel tuleb tähele panna, et katsetes kasutatavad ained ei pruugi klappida.

pH Scale: Basic

https://www.golabz.eu/lab/ph-scale-basics

Simulatisoon: https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale-basics/latest/ph-scale-basics_en.html

Test the pH of things like coffee, spit, and soap to determine whether each is acidic, basic, or neutral. Visualize the relative number of hydroxide ions and hydronium ions in solution. Switch between logarithmic and linear scales. Investigate whether changing the volume or diluting with water affects the pH. Or you can design your own liquid!

Additional Materials: http://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus/Tartu loodusmaja
Lille 10, Tartu 51010
+372 736 6120

Tööleht: Mis juhtub keedetud munaga, kui see panna happelisse lahusesse ehk mis juhtub lubikestaga organismidega veekogu hapestumisel?

Töölehel oleva katsega saab demostreerida, mis juhtub veekogude hapestumise tulemusena lubikestaga organismidega.

Katsevahendid:

 • 3 keedetud muna

 • Coca-Cola

 • 30% äädikas

 • vesi

 • 3 kaanega 0,5 l purki või muud suletavat anumat

Lisamaterjal õpetajale katse läbiviimiseks:

Vee hapestumise mõju lubikestadega organismide elule saab katseta ka alloleva simulatsiooni abil

Our acidifying ocean

https://www.golabz.eu/lab/our-acidifying-ocean

Simulatsioon: http://i2sea.stanford.edu/AcidOcean/AcidOcean.htm

The Our Acidifying Ocean lab explores the chemistry of ocean acidification and its impacts on sea urchin larvae through interactive models, a virtual lab bench, and a microscope measurement tool. The primary aims of the lab are: Our virtual labs and activities serve many purposes. We have designed these open-access activities for individual, group, or classroom use. In many cases the virtual lab module will be most valuable if used in preparation for hands-on lab experience. Virtual labs may also serve as alternatives to lab experiences that may not be possible in the classroom setting because of limitations imposed due to time required for the actual lab, the expense of laboratory equipment, or safety. Our Lab Bench is designed to help students have a hands-on experience and is a part of several modules.

Märkus: olenevalt vanusele kasutada mõnda üksikut osa!! Näiteks PART 1: “pH of liquids”, kus saab järjekorda panna erinevad vedelikud pH järgi. “Diversity of life in the sea”, kus saab jagada elustikku lubjalembesteks (kaltsifiilseteks) ja mittekaltsifiilseteks.

Lisamaterjal õpetajale simulatsiooni läbiviimiseks:
bottom of page