top of page

Praktilised tööd

Siia lehele on koondatud kõik veemaailma huviringis läbitud praktiliste tööde kirjeldused, mis sisaldavad sissejuhatust teemasse, õpiväljundeid, tööülesandeid, töövahendeid, töökäiku, tunnis kasutatavaid töölehti ning õpetaja poolseid abistavaid küsimusi. Enamik siin nimekirjas olvaid töid saavad ajapikku oma lehe ka kodulehel, kuid kogu tunnimaterjali ühtseks välja printimiseks on just praktiliste tööde kirjeldused kõige tõhusamad. Eraldi olevatelt lehtedelt võite lisaks leida tunnis kasutatavate videode, materjalide ja simulatsioonide viiteid.

 

Klõpsates teemat illustreerivale pildile või pealkirjas allajoonitud sõnale, saate praktilise töö alla laadida.

bottom of page