top of page

Üldinfo

Koolituse päevakava:

Big Wave
Big Wave

Toimumisaeg: 13.10.2018 kell 9:30-17:30
Toimumiskoht: Tartu loodusmaja, Tartu
Vastutav koolitaja: Gedy Siimenson
Läbiviijad: Pille-Riin Pärnsalu, Gedy Siimenson, Pille Randjärv
Registreerumise tähtaeg: 10.10.2018
 

9.30 – Kogunemine Tartu loodusmaja saalis, tervitusamps
9.45 – Tutvumismäng ja päeva tutvustus 
10.15 – Transport Emajõe äärde koos jõevaatluse varustusega, bussis paaristöö
10.30 – Saabumine jõe äärde, gruppidesse jagamine
10.45 – Praktiline töö kahes grupis (jõe füüsikaline, bioloogiline ja keemiline uurimine)
            *10.45-11.45 esimene vahetus
            *11.45- 12.45 teine vahetus
12.45 – Sõit tagasi Tartu loodusmajja, bussis paaristöö
13.00 – Lõuna Kohvikus Spargel
13:30 – AHHAA vee puhastamise praktiline töö
14.30 – Bussis tehtud paaristöö tulemuste esitamine
15.15 –  Kohvipaus ja loodusmaja ekskursiooni võimalus
15.45 – Kodutöö selgitamine ja ühise tähtaja määramine
16.00 – Gruppide määramine
16.15 – Ajurünnak kodutöö gruppides
16.30 – Gruppide liftikõned kodutöö ideede esitlemiseks
16.40 – Mikroskoopiline kunst ja mikroplast ookeanides

17.10 – Koolituse tagasisidestamine
17.30 – Koolituse lõpp

Fish
Coral

Huviringi juhendamine veemaailma näitel

Kestliku arengu eesmärgid

kestliku_arengu_eesmärgid.png
Kestliku arengu mõiste kõlab tuttavalt paljudele, kuid selle sisu jääb tihti arusaamatuks või tühjaks. Lühidalt öeldes on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel. 2015. aasta septembris lepiti globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals) järgmiseks 15 aastaks. ÜRO liikmesriikidelt, ka Eestilt, oodatakse poliitika kujundamisel endest eesmärkidest lähtumist – oluline on, et kõik, mida me teeme, ei teeks maakerale ega siin elavatele inimestele veel rohkem kahju.
http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/

Noorsootöö pritsiibid

Tingimuste
loomisel noorte teadmiste ja oskuste arendmiseks lähtutakse nende vajadustest ja huvidest
Noorsootöö
toimub noorte jaoks, noortega koos, kaasates neid otsustesse
Big Wave
Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel
Noorsootöö toetab noorte omaalgatust
Noorsootöö lähtub võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest
Tree
Huviringi juhendamine veemaailma näitel: KODUTÖÖ

1993.aastal kuulutas ÜRO peaassamblee 22.märtsi rahvusvaheliseks veepäevaks, mille eesmärgiks on juhtida inimesi kas või ühel päeval aastas mõtlema rohkem veeressursside mõistlikule ning  säästlikule tarbimisele ja majandamisele.

 

Loo veepäeva tähistamiseks üks õpiobjekt, milles on võimalusel kasutatud erinevaid digilahendusi, kestliku arengu eesmärke ning vanusegrupile sobilikku metoodikat.

Kodutöö tingimused ja tähtajad koolitustunnistuse saamiseks:

 • Kodutöö pikkus maksimaalselt 2 A4 + töölehed, veebilehed, pildid jms. Esitamiseks on soovitatav töö salvestamiseks kasutada .pdf vormingut.

 • Kodutöö esitamise tähtaeg – 23.oktoober 2018 pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee

 • Kodutööd lisatakse avalikult kasutamiseks veemaailma huviringi kodulehele.

 • Vähemalt kahe kodutöö kommenteerimine (retsentseerimine) veemaailma huviringi kodulehel www.loodusmaja.wixsite.com/veemaailm vahemikus 24.-29.oktoober 2018.

 • Kommentaarides palume välja tuua:

 1. Kuidas sobib kasutatud õpiobjekt valitud vanusegrupile?

 2. Kuidas toetab õpiobjekt digipädevuse arendamist?

 3. Milliseid kestliku arengu eesmärke on õpiobjektis kasutatud?

 4. Õpiobjekti plussid ja miinused.

 5. Kas antud õpiobjekti on võimalik kasutada olenemat asukohast, kui ei, mida muuta?

 • Kodutöö tagasiside esitavad koolituse juhendajad hiljemalt 2.novembriks 2018, millega kinnitatakse mooduli edukas läbimine.

All olevasse vormi saad sisestada kahe kodutöö tagasiside. Tagasiside juures lähtu eelpool antud küsimustele. Alati on teretulnud ka omapoolsed lisamärkused.

Veel kasulikke materjale veemaailma huviringi läbiviimiseks
QR BSP viktoriinile.png

17.oktoobrist - 17.detsembrini on käimas rahvusvaheline Läänemere Projekti veebiviktoriin.

Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide õpilased, kes inglise keelt oskavad, kuid vaid UNESCO ühendkoolide ja BSP võrgustiku koolide õpilased saavad osaleda auhindade loosimises. Antakse välja nii rahvusvahelisi kui ka riiklikke auhindu. Õiged vastused ja osalejate tulemused postitame BSP rahvusvahelisele kodulehele detsembris, enne jõule (http://www.b-s-p.org/home/).

Täname tagasiside eest. Kodutöö tagasiside esitavad koolituse juhendajad hiljemalt 2.novembriks 2018, millega kinnitatakse mooduli edukas läbimine.

bottom of page