top of page
Ettekanne_Vaalalised.jpg

Vaalalised

Vaalalised (Cetacea) on vees elavate loomade selts, kelle sekka kuulub maailma suurim imetaja sinivaal, kuid seltsi esindab ka Läänemeres tegutseb alla 2 m pikkune pringel.

Lisamaterjal õpetajale "Vaal liikide iseloomustused":

Ettekandes kasutatud videod:

Blue Whale Lunge Feeding

Narwhals: The Unicorns of the Sea! | Nat Geo WILD

Vaalade_sugupuu_pildid_õpilased.jpg

Tööleht: Vaalade sugupuu

Tööleht sisaldab vaala liikide pilte koos nimedega, et koostada vaalade sugupuu ja saada parem ülevaade, kes kellega lähemalt seotud on.

Katsevahendid:

 • käärid

 • liim

 • värvilised pliiatsid

 • vajadusel joonlaud

 • aluspaber

Kunst

Seda töölehte tasub täita paralleelselt ettekandega!!

Sugupuu koostamisel tuleb õpilastel valida üks järgnevatest värvipliiatsi kombinatsioonidest:

 1. lilla, punane, tumesinine, helesinine, roosa

 2. oranž, punane, kollane, roosa

 3. roheline, kollane, tumesinine, helesinine

Lisaks vaalade sugulussidemete tundma õppimisele harjutatakse selles ülesandes ka värviteooriat. Nimet tuleb sugupuu kootamisel värvida sugulased sama värvi. Näiteks kui valida esimene värvi kombinatsioon, tuleb enne paberi katki lõikamist värvida sõna VAALALISED lillaks, seejärel KIUSVAALALISED punaseks ja HAMMASVAALALISED tumesiniseks või vastupidi. Vastavalt eelnevatele värvidele hallvaallased, väikevaallased, silevallased ja vaguvaallased roosaks ja jõedelfiinlased, delfiinlased, narvallased, pringellased, nokisvallased ja kašelotlased helesiniseks.

Vaalade pikkused.jpg

Aktiivülesanne: Vaalade pikkuste märkimine põrandale

Ülesande eesmärk on näitlikustada vaalade tegelikke pikkusi, mis numbrina ei ole sageli hoomatavad.

Katsevahendid:

 • maalriteip

 • lõngakera

 • marker

 • mõõdulint

 • vaalade pikkuse tööleht

Matemaatika

Ülesande alustuseks tuleb leida pikk koridor, ning maha märkida või kasutada olemasolevat joont, millest kõiki vaalasid mõõtma hakatakse.

Maalri teibile kirjutatakse vaala nimi, soovi korral ka pikkus ning kinnitatakse see algusjoonele. Seejärel mõõdetakse töölehel kirjas olev vaala pikkus ning kinnitatakse maalriteibile kirjutatud nimesildiga põranda külge. Nii jätkatakse kõikide liikidega.

Hiljem võib õpilastele anda ülesande, panna kokku liigi nimi ja vaala pilt, millega kinnistada õpitud materjali.

bottom of page