top of page
Ettekanne_kõhrkalad.jpg

Kõhrkalad

Kõhrkalad on vee-eluliste keelikloomade klass, kuhu kuuluvad meile tuttavad haid ja raid. Neid iseloomustab kõhreline skelett.

Ettekandes kasutatud videod:

Shark Teeth | SHARK ACADEMY

The Math of Shark Skin

Tööleht_kui suured on haid.jpg

Tööleht: Kui suured on haid?

​​

Katsevahendid:

 • kirjutusvahend

 • internett

 • teatmeteosed

 • nutiseade

Töölehe täitmiseks on vajalik internett või teatmeteos, millest kalade kohta oleks võimalik infot otsida. Õpilased otsivad iseseisvalt kalade pikkused ja kaalud ning hiljem võrreldakse omavahel saadud tulemusi ja tehakse parandusi.

Tööleht_kõhr- ja luukalade võrdlus_õpila

Tööleht: Kõhr- ja luukalade võrdlus

Tööleht sisaldab väiteid kõrh- ja luukalade kohta

Katsevahendid:

 • käärid

 • liim

 • kirjutusvahend

 • aluspaber

Tööleht: Kõhr- ja luukalade võrdlus

Tööleht sisaldab väiteid kõrh- ja luukalade kohta

Katsevahendid:

 • käärid

 • liim

 • kirjutusvahend

 • aluspaber

Ühel töölehel on kahe õpilase materjalid, õpetaja vastused on esitluses!

Töölehe täitmiseks on vaja õpilastel lõigata välja suvalises järjekorras olevad väited kõhr- ja luukalade kohta.

Seejärel paigutavad õpilased väited kahte gruppi, üks kõhrkalad ja teine luukalad, peale mida hakatakse üheskoos väidete üle arutama ning kleebitakse need paberile õigetesse tulpadesse.

Tööleht_kuidas_kalad_vees_ujuvad_ja_põhj

Tööleht: Kuidas kalad ujuvad ja põhja ei vaju?

Tööleht sisaldab kalade ujuvuse põhimõtteid demostreerivat katset.

Katsevahendid:

 • 3 vetsupaberirulli

 • Joonistuvahendit (soovitatavalt veekindlat)

 • 3 20-sendist mündi (või rohkem), võib kasutada ka seibe

 • Läbipaistvat teipi

 • 2 õhupalli

 • 100 ml toiduõli

 • Mõõtetops

 • Pesukauss (täidetud kraanikauss)

 • Vesi

Lisainfo õpetajale originaalkatse juurest: http://kidminds.org/shark-science-bouyancy/

bottom of page