top of page
KASULIKUD MATERJALID VEE TEMAATIKAGA HUVIRINGI JUHENDAMISEKS

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (BSP) koduleht: http://bsp.teec.ee/

 

  • loodusvaatluste töölehed, info BSP laagrite, seminaride ja konverentside kohta

  • jõevaatluste digivorm UNESCO ühendkoolide võrgustiku koolidele

 

GLOBE Eesti koduleht: https://globe.ee/

 

SA Archimedes Noorteagentuuri (SANA) koduleht: https://noored.ee/meist/

 

Tallinna Ülikooli ettekanne joogi- ja heitvee keemilistest näitajatest

  • hea võrdlusmaterjal kui õpilastega vee kvaliteeti oma katsetega hinnata

  • terviseameti vee kvaliteedi uuringute ülevaated

  • hea võrdlusmaterjal kui õpilastega vee kvaliteeti oma katsetega hinnata

 

Keskkonnaagentuuri koduleht: https://keskkonnaagentuur.ee/, http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=643&Itemid=182

  • teaduspõhised uuringutulemused, keskkonnaseire tulemused, loodusvaatluste andmebaas

 

Keskkonnaministeeriumi vesikondade veeseire programm 2016-2021: http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaseire/vesikondade-veeseireprogramm-2016-2021  

  • Ülevaade veekogude ökoloogilisest seisundist Eestis, seireandmete tabelid võrdluseks

 

Eesti Maaülikooli hürdobioloogilised kogud: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=5

  • kogutud materjal Eesti järvedest, jõgedest ja rannikumerest

 

Maailma suurim tund (World Largest Lesson):  http://worldslargestlesson.globalgoals.org/  

  • 24. sept. - 20.nov. toimuv algatus tutvustab kestliku arengu eesmärke õpilastele üle maailma. Projekti algatajad on oma lehel kogunud animatsioone, mänge, õpetajate kogumikke, ideid klassiruumi kujundamiseks ning koostanud tunnikavasid erinevas vanuses õpilastele, mida saab tasuta kodulehelt alla laadida ja välja printida.

bottom of page