top of page

Kliimamuutus ja vesi

Kliimamuutuse ja vee esitluses käsitletakse peamisi kliimamuutuse põhjuseid ja tagajärgi. Tutvutakse kasvuhooneefekti protsessiga, peamiste kasvuhoonegaasidega ning vaadeldakse kliimamuutuse mõju veekeskkonnale. Ettekanne sisaldab ka mereveetaseme tõusu simulatsiooni valmistamise õpetust, kasutades Google Earthi.

Lisamaterjal õpetajale esitluse läbiviimiseks:

Esitluses kasutatud videod:

Google Earth Sea Level Rise

Climate Change in the Pacific: COASTS

Water and climate change: let's adapt

Esitluses kasutatud joonised ja muud materjalid:

Merevee taseme imiteerimise simulatsioonid:

bottom of page