top of page

Kliimamuutus ja vesi

Peatükis KLIIMAMUUTUS JA VESI käsitletakse kliimamuutuse tulemusena tekkinud keskkonnaprobleeme veekeskkondades. Samuti tutvutakse veest põhjustatud keskkonnaprobleemide ja nendele lahenduste leidmisega.

Õppematerjalide "Veekogude hapestumine" juurde

Polaaralad

Arctic Landscape

Peatükis POLAARALAD käsitletakse Arktika ja Antarktika veekeskkonnaga seotud organisme, nende eluolu ja võimalusi ekstreemsetes keskkonnatingimustes ellu jääda. Samuti vaadeldakse vee erinevate olekuid antud piirkondades ning viiakse läbi katseid, mis imiteerivad sealseid keskkonnaprobleeme.

Organismid

Fish flock

Peatükis ORGANISMID käsitletakse erinevaid veekeskkonnaga seotud organisme. Vaadeldakse nende kohastumusi vastavas keskkonnas, viiakse läbi katseid ja koostatakse süstemaatika mõistmiseks "sugupuid".

Läänemeri

Shore

Peatükis LÄÄNEMERI käsitletakse kõike, mis on seotud Läänemere elusa ja eluta loodusega. Uuritakse Läänemerele iseloomulikke liike ning nende muresid ja rõõme. Lisaks viiakse läbi erinevaid katseid teemade kinnistamiseks.

Õppematerjalide "Läänemeri_sissejuhatus" juurde
Õppematerjalide "Läänemere soolsus" juurde
bottom of page